Ти успешно регистрира своите данни!

В рамките на 4 работни дни, ще получиш имейл за потвърждение на валидността на приложения код от Coca-Cola App и информация за срока на доставката :)

При въпроси може да се свържеш с coca-cola.app@locals.bg